Repræsentantskab

Nørre Djurs Hallen´s bestyrelse bliver valgt på den årlige generalforsamling af medlemmerne i repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af:

2 medlemmer fra hver forening der benytter hallen.(Foreningerne vælger selv, hvem)

Der ud over er der 5 medlemmer fra byen. ( Disse bliver valgt på repræsentantskabsmøde inden GF)

Størrelsen på repræsentantskabet kan derfor variere fra år til år.

Referat

Referater fra generalforsamling er at finde i hallen.

Fremover vil der blive skrevet et elektronisk referat til bl.a hjemmesiden

Vedtægter