Repræsentantskab

Nørre Djurs Hallen´s bestyrelse bliver valgt på den årlige generalforsamling af medlemmerne i repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af:

2 medlemmer fra hver forening der benytter hallen.(Foreningerne vælger selv, hvem)

Der ud over er der 5 medlemmer fra byen. ( Disse bliver valgt på repræsentantskabsmøde inden GF)

Størrelsen på repræsentantskabet kan derfor variere fra år til år.

Generalforsamling

Vi afholder generalforsamling

d. 26 sep 2020.

 

Referat

Referater fra generalforsamling er at finde i hallen.

Fremover vil der blive skrevet et elektronisk referat til bl.a hjemmesiden