Hvordan får man timer i hallen?

Du skal søge timer igennem Norddjurs Kommune.

Efter hallen har modtaget ansøgninger om timer, udformes der et forslagt om fordelingen af timer. Dette forslag sendes til alle involverede parter til godkendelse.

Har flere foreninger søgt de samme timer i hallen, bliver man indkaldt til et timefordelingsmøde

 

Hvad er et timefordelingsmøde?

Det er et  møde med alle involverede foreninger. Formålet er at blive enige om fordelingen af timer i hallen. Ofte fordi man ikke kan få det man har søgt.

 

​Hvor mange timer kan man søge?

Man får tildelt et antal timer, udfra hvor mange medlemmer der er i foreningen.

Kommunen har lavet en fordelingsnøgle, hvor der ligeledes bliver taget hensyn til om der er unge under 25 år, og om man deltager i turnering.

Hvert år skal foreningerne indberette til kommunen, hvor mange medlemmer man har og ud fra sidste års medlemstal bliver der så fordelt timer.

 

Hvordan fordeles timerne?

Kommunen har udformet nogle kriterier, hvor der tages hensyn til den pågældende aktivitet og hvor den kan udøves.